Su ve Atıksu

2018 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ

Analiz İşleyiş Prosedürü

 TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Akreditasyon Süreci Tamamlanmıştır.

Su Analizi
(Akredite su analizleri hakkında bilgi almak için +90 382 288 2604)
Analiz Kodu Yapılan Analiz Metot Cihaz Hizmet Bedeli
(KDV Hariç TL)

Formu İndir

SU-1 pH Tayini SM 4500-H+ B pH metre 35
SU-2 İletkenlik Tayini SM 2510 B EC 35
SU-3 Renk Tayini SM 2120 C Spektrofotometrik 80
SU-4 Bulanıklık Tayini SM 2130 B Turbidimetre 35
SU-5 Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini SM 4110 B İyon Kromotografisi 80 /parametre
SU-6 Toplam Organik Karbon Tayini SM 5310 B TOC 85
SU-7 Amonyum/Amonyum Azotu Tayini SM 4500-NH3 B, SM 4500-NH3 C Distilasyon 150
SU-8 Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Tayini SM 5540 C Spektrofotometrik 150
SU-9 Toplam Fosfor Tayini SM 4500-P B, SM 4500-P D Spektrofotometrik 90
SU-10 Çözünmüş Oksijen Tayini ASTM D888 Çözünmüş Oksijen Metre 35
SU-11 Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini SM 5210 D Biyokimyasal 115
SU-12 Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini SM 5220 D Kimyasal 140
SU-13 Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bakır  (Cu), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd),  Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Kobalt (Co), Baryum (Ba) EPA 6020A ICP-MS 80 / parametre
SU-14 * Tat SM 2160 B Duyusal 35
SU-15 * Koku SM 2150 B Duyusal 35
SU-16 * Sıcaklık SM 2550 B Termometre 35
SU-17 * Toplam Sertlik SM 2340 C Titrimetrik 50
SU-18 * Alkalinite SM 2320 B Titrimetrik 35
SU-19 * Serbest Klor (Cl2), Aktif Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor SM 4500-Cl B Spektrofotometrik 80
SU-20 * Serbest Karbondioksit (CO2) SM 4500-CO2 C Titrimetrik 50
SU-21 * Serbest Siyanür SM 4500-CN E Spektrofotometrik 95
SU-22 ** Fenol, Fenolik Maddeler, Fenoller (HPLC) Kurum İçi Metod HPLC 700
SU-23 * Klorofil–a SM 10200 H Fiziksel/Kimyasal 110
SU-24 * Katyonlar  (Mg, Ca, K vb) Kurum İçi Metod AAS veya ICP-MS 80 / parametre
SU-25 ** PAHs Kurum İçi Metod GC-MS 700
SU-26 ** Pestisitler Kurum İçi Metod LC-MSMS 700
SU-27 * Enterokok TS EN ISO 7899-1/2 Mikrobiyolojik 95
SU-28 * Escherichia coli TS EN ISO 9308-1 Mikrobiyolojik 95
SU-29 * Pseudomonas aeruginosa TS EN 12780 Mikrobiyolojik 95

* Akredite olmayan analizler,
** Standartlar müşteriye aittir.

 

Atıksu Analizi
(Akredite su analizleri hakkında bilgi almak için +90 382 288 2604)
Analiz Kodu Yapılan Analiz Metot Cihaz Hizmet Bedeli
(KDV Hariç TL)

Formu İndir

ATIKSU-1 pH Tayini SM 4500-H+ B pH metre 35
ATIKSU-2 Renk Tayini SM 2120 C Spektrofotometrik 80
ATIKSU-3 Askıda Katı Madde (AKM) Tayini SM 2540 D Fiziksel 65
ATIKSU-4 Fenol Tayini SM 5530 B, SM 5530 D Spektrofotometrik 180
ATIKSU-5 Çökebilen Katı Maddeler Tayini SM 2540 F Fiziksel 65
ATIKSU-6 Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini SM 4110 B İyon Kromotografisi 80 / parametre
ATIKSU-7 Amonyum/Amonyum Azotu Tayini SM 4500-NH3 B, SM 4500-NH3 C Distilasyon 150
ATIKSU-8 Kjeldahl Azotu Tayini TS 7924 EN 25663 Kjeldahl Yakma 180
ATIKSU-9 Krom VI Tayini SM 3500-Cr B Spektrofotometrik 80
ATIKSU-10 Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Tayini SM 5540 C Spektrofotometrik 150
ATIKSU-11 Toplam Fosfor Tayini SM 4500-P B, SM 4500-P D Spektrofotometrik 90
ATIKSU-12 Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini SM 5210 D Biyokimyasal 115
ATIKSU-13 Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini SM 5220 D Kimyasal 140
ATIKSU-14 Yağ ve Gres Tayini SM 5520 B Fiziksel 180
ATIKSU-15 Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır  (Cu), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd),  Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Sodyum (Na) EPA 3030 F, EPA 200.7 ICP-OES 80 / parametre
ATIKSU-16 * Toplam Azot Tayini SM 4500-NO3 B SM 4500-NO2  Kromotografik ve Kimyasal 240
ATIKSU-17 * Serbest Klor Tayini SM 4500-Cl G Spektrofotometrik 60
ATIKSU-18 * Sıcaklık SM 2550 B Termometre 35
ATIKSU-19 * Alkalinite SM 2320 B Titrimetrik 35
ATIKSU-20 * Balık Biyodeneyi (ZSF) TS 5676 Biyolojik/Kimyasal 150
ATIKSU-21 * Serbest Siyanür SM 4500-CN E Spektrofotometrik 95
ATIKSU-22 * Katyonlar (Mg, Ca, K vb) Kurum İçi Metod AAS veya ICP-MS 80 / parametre
ATIKSU-23 ** PAHs Kurum İçi Metod GC-MS 700
ATIKSU-24 * Enterokok TS EN ISO 7899-1/2 Mikrobiyolojik 95
ATIKSU-25 * Escherichia coli TS EN ISO 9308-1 Mikrobiyolojik 95
ATIKSU-26 Pseudomonas aeruginosa TS EN 12780 Mikrobiyolojik 95
ATIKSU-27 Paket 1 (Numune Alma, KOİ, BOİ, AKM, Yağ ve Gres, Toplam Fosfor (P), Toplam Krom (Cr), Krom (Cr+6), Kurşun (Pb), Toplam Siyanür (CN-), Kadmiyum (Cd), Demir (Fe), Florür (F-), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Civa (Hg), Toplam Kalay (Sn), Arsenik (As), Sülfat (SO4), Toplam Azot, Nitrat, Nitrit, pH, Renk) - - 1200

* Akredite olmayan analizler,
** Standartlar müşteriye aittir