Üsküdar Üniversitesi Ziyareti

             Merkezimiz analiz hizmetlerinin kapsamını genişletmek ve ikili işbirliğinde bulunmak için Üsküdar Üniversitesi İleri Toksikoloji Analiz Laboratuvarına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında ASÜBTAM bünyesinde kurulması ve projelendirilmesi düşünülen toksikoloji laboratuvarı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.  Görüşmelere ASÜBTAM Müdürü Doç. Dr. Mustafa Cemal DARILMAZ, ASÜBTAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Berkant KAYAN, Üsküdar Üniversitesi İleri Toksikoloji ve Analiz Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Tuncel ÖZDEN ve Üsküdar Üniversitesi Klinik Farmakogenetik Laboratuvar Sorumlusu Uzm. Eczacı Selma Özilhan katıldı.