Enstrümental Analizler

2017 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ

 

 

 

 

GİTMEK İSTEDİĞİNİZ BAĞLANTIYA TIKLAYINIZ
 AAS - Atomik Absorpsiyon Spektrometresi
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 2609
 ICP-MS - İndüktif Eşleştirilmiş Plazma Kütle Spektrometresi
       Bilgi İçin: +90 382 288 2607/08/09
 DSC Analizi (-80°C & 550°C)
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 2608/12
 LC-MS-MS - Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometresi
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 08/10
 DTA-TG - Termogravimetrik Analiz (25°C & 1500°C)
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 2608/12
 QCM - Quartz Crystal Microbalance
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 2605
 Elementel Analiz (C, H, N ve S)
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 2610
 SEM - Taramalı Elektron Mikroskobu
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 2612
 Flash Kromatografi
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 2605
 Sıvı Azot
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 2606
 GC-FID - Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 2611/19
 UV Spektrofotometresi / Floresans Spektrofotometresi
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 2605
 GC-MIS - Gaz Kromatografisi Mikrobiyolojik Tanımlama Sistemi
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 2607
 WD-XRF - Dalga Boyu Dağılımlı X Işını Floresans Spektrometresi
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 2606
 GC-MS - Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 2611/19
 XRD - X-Işını Kırınımı Tek Kristal Analizi
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 2609
 HPLC - Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi
      
 Bilgi İçin: +90 382 288 2611/19
 

Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

GC-MS-1

Enjeksiyon*

60

90

150

GC-MS-2

HeadSpace Enjeksiyon*

72

108

180

GC-MS-3

Kütüphane Taraması

20

30

50

GC-MS-4

Numune Hazırlama

24

36

60

GC-MS-5

Ekstraksiyon

60

90

150

GC-MS-6

Yöntem Geliştirme

300

450

750

* Kantitatif analiz için standart talep eden tarafından temin edilmelidir.

* Çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

10 numune ve fazlası     10%

20 numune ve fazlası     20%

30 numune ve fazlası     30%

40 numune ve fazlası     40%

 

Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

GC-FID-1

Enjeksiyon*

60

90

150

GC-FID-2

HeadSpace Enjeksiyon*

72

108

180

GC-FID-3

Numune Hazırlama

24

36

60

GC-FID-4

Ekstraksiyon

60

90

150

GC-FID-5

Yöntem Geliştirme

300

450

750

* Kantitatif analiz için standart talep eden tarafından temin edilmelidir.

* Çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

10 numune ve fazlası     10%

20 numune ve fazlası     20%

30 numune ve fazlası     30%

40 numune ve fazlası     40%

 

Gaz Kromatografisi Mikrobiyolojik Tanımlama Sistemi (GC-MIS)

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

GC-MIS-1

Enjeksiyon*

60

90

150

GC-MIS-2

HeadSpace Enjeksiyon*

72

108

180

GC-MIS-3

Numune Hazırlama

24

36

60

GC-MIS-4

Ekstraksiyon

60

90

150

GC-MIS-5

Yöntem Geliştirme

300

450

750

* Kantitatif analiz için standart talep eden tarafından temin edilmelidir.

* Çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

10 numune ve fazlası     10%

20 numune ve fazlası     20%

30 numune ve fazlası     30%

40 numune ve fazlası     40%

 

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS)

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

AAS-1

(Alevli analiz - 1 parametre)

24

36

60

AAS-2

Grafit analiz (%65 Suprapur) - 1 parametre

48

72

120

Grafit analiz (%65 Extrapur) - 1 parametre

44

66

110

AAS-3

Hidrür analiz (%65 Suprapur) - 1 parametre

48

72

120

Hidrür analiz (%65 Extrapur) - 1 parametre

44

66

110

AAS-4

Numune hazırlama (Mikrodalga Çözme, Filtrasyon, Ateşte Kayıp, Özütleme veya Matriks Teknikler)

40-120

60-180

100-300

* Çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

10 numune ve fazlası     10%

20 numune ve fazlası     20%

30 numune ve fazlası     30%

40 numune ve fazlası     40%

 

Dalga Boyu Dağılımlı X Işını Floresans Spektrometresi (WD-XRF)

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

XRF-1

Ana Oksitler

52

78

130

XRF-2

İz Elementler

52

78

130

XRF-3

Ana Oksitler + İz Elementler

68

102

170

Numune Hazırlama

XRF-4

Kırma - Öğütme

16

24

40

XRF-5

Presleme

8

12

20

XRF-6

Kızdırma Kaybı

16

24

40

* Çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

10 numune ve fazlası     10%

20 numune ve fazlası     20%

30 numune ve fazlası     30%

40 numune ve fazlası     40%

 

İndüktif Eşleştirilmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS)

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

ICP-MS-1 (10 elemente kadar)

Al, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Cs, Cr, Co, Cu, Ga, In, Fe, Pb, Li, Mn, Ni, P, Rb, Se, Si, Ag, Sr, S, Te, Tl, V, Zn

80 (İlave her element için    4 TL )

120  (İlave her element için 6 TL )

200  (İlave her element için 10 TL )

ICP-MS-2 (10 elemente kadar)

Au, Ge, Hf, Ir, Mo, Nb, Pd, Pt, Re, Rh, Ru, Sb, Sn, Ta, Ti, W, Zr

80

120

200

ICP-MS-3 (10 elemente kadar)

Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu

80

120

200

ICP-MS-4

Ca, K, Mg, Na

96

144

240

ICP-MS-5

Hg

80

120

200

ICP-MS-6

Numune hazırlama (Mikrodalga Çözme, Filtrasyon, Ateşte kayıp vb. teknikler)

40 – 120

60 – 180

100 – 300

* Çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

10 numune ve fazlası     10%

20 numune ve fazlası     20%

30 numune ve fazlası     30%

40 numune ve fazlası     40%

 

Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometresi (LC-MS-MS)

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

LC-MS-MS-1

Enjeksiyon*

60

90

150

LC-MS-MS-2

Kütle

40

60

100

LC-MS-MS-3

Numune Hazırlama

24

36

60

LC-MS-MS-4

Ekstraksiyon

60

90

150

LC-MS-MS-5

Yöntem Geliştirme

300

450

750

* Standart bedeli analiz ücretlerine dâhil değildir. Talep eden tarafından temin edilmelidir.

** Kullanılacak kolon ve çözücüler araştırmacı tarafından temin edilirse belirtilen ücretler üzerinden % 50 indirim sağlanacaktır (Merkezimizde C-18 / Hi-plex Ca, 300x7,7mm /PL aquagel-OH 15 um / 300 x 7,5 mm kolonlar mevcuttur).

*** Çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

10 numune ve fazlası     10%

20 numune ve fazlası     20%

30 numune ve fazlası     30%

40 numune ve fazlası     40%

 

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

HPLC-1

Enjeksiyon

60

90

150

HPLC-2

Numune Hazırlama

24

36

60

HPLC-3

Ekstraksiyon

60

90

150

HPLC-4

Yöntem Geliştirme

300

450

750

* Standart bedeli analiz ücretlerine dâhil değildir. Talep eden tarafından temin edilmelidir.

** Kullanılacak kolon ve çözücüler araştırmacı tarafından temin edilirse belirtilen ücretler üzerinden % 50 indirim sağlanacaktır (Merkezimizde C-18 / Hi-plex Ca, 300x7,7mm /PL aquagel-OH 15 um / 300 x 7,5 mm kolonlar mevcuttur).

*** Çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

10 numune ve fazlası     10%

20 numune ve fazlası     20%

30 numune ve fazlası     30%

40 numune ve fazlası     40%

 

Elementel Analiz (C, H, N ve S)

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

EAC-1

1- 5 Numune

48

72

120

6- 10 Numune

40

60

100

11- 22 Numune

32

48

80

 

X-Işını Kırınımı Tek Kristal Analizi (XRD)

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

XRD-1

Ön inceleme (Kristal Seçme, Cihaza Yerleştirme, Birim Hücre Belirleme)

60

90

150

XRD-2

Veri Toplama (Ön İnceleme Dâhil)

96

144

240

XRD-3

Ön İnceleme, Data Toplama ve Molekül Yapı Çözümlemesi

340

510

850

                                                                                                      

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

SEM 1

1 Saatlik görüntü/analiz (ETD, DBS, GAD, GSED dedektörlerinde ve ESEM modunda görüntü alınabilmektedir)

72

108

180

SEM 2

1 Numune görüntü/analiz (ETD, DBS, GAD, GSED dedektörlerinde ve ESEM modunda görüntü alınabilmektedir)

40

60

100

SEM 3

Numune hazırlama (altın kaplama) (12 adet numuneye kadar)

40

60

100

SEM 4

EDS Analizi (Nokta ve Alan Taraması) (1 Adet)

30

45

75

SEM-5

EDS Analitik Haritalama (Mapping) (1 Adet)

60

90

150

Açıklama

Elektron Mikroskobunda görüntü analizi, numune sahibinin tercihine göre saatlik veya örnek adedi üzerinden ücretlendirilebilmektedir.

 

Termogravimetrik Analiz (25°C & 1500°C) (DTA-TG)

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

DTA-TG-1

1 saat

56

84

140

DTA-TG-2

1-3 saat

60

90

150

DTA-TG-3

3-7 saat

64

96

160

* Çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

10 numune ve fazlası     10%

20 numune ve fazlası     20%

30 numune ve fazlası     30%

40 numune ve fazlası     40%

 

DSC (-80°C & 550°C) + DTA-TG (25°C & 1500°C) Analizi 

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

DSC-1

Isıtmalı 1 saat

80

120

200

DSC-2

Isıtmalı 1-3 saat

84

126

210

DSC-3

Isıtmalı 3-7 saat

88

132

220

DSC-4

Isıtmalı – soğutmalı 1 saat

92

138

230

DSC-5

Isıtmalı – soğutmalı 1-3 saat

96

144

240

DSC-6

Isıtmalı – soğutmalı 3-7 saat

100

150

250

* Numunelerin DSC analizleri öncesinde DTA-TG analizleri de zorunlu olarak yapılmaktadır (Sonuç raporunda DSC ve DTA-TG sonuçları birlikte verilmektedir).

** Çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

10 numune ve fazlası     10%

20 numune ve fazlası     20%

30 numune ve fazlası     30%

40 numune ve fazlası     40%

 

UV Spektrofotometresi / Floresans Spektrofotometresi

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

FLO-1

Dalga Boyu Okuma

Ücretsiz

24

40

UV-1

Dalga Boyu Okuma

Ücretsiz

24

40

 

Quartz Crystal Microbalance (QCM)

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

QCM-1

Tek Analiz

Ücretsiz

15

60

 

Flash Kromatografi

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

Flash-1

Tek Analiz

60

90

150

* Kullanılacak kolon ve çözücüler araştırmacı tarafından temin edilirse belirtilen ücretler üzerinden % 60 indirim sağlanacaktır.

** Çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

10 numune ve fazlası     10%

20 numune ve fazlası     20%

30 numune ve fazlası     30%

40 numune ve fazlası     40%

 

Sıvı Azot

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

Formu İndir

ASÜ Akademik Personel ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

SIVI-1

Litre Bedeli

Ücretsiz

3

3

 

 

Açıklamalar

1. Fiyatlarımıza %18 KDV dâhildir.

2. İstenilen analizin deney istek formu eksiksiz bir şekilde doldurularak numunelerle birlikte teslim edilmelidir.

3. Posta/Kargo giderleri analiz talep eden kurum/kişiye aittir.

4. Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde ve araştırma deneyi taleplerinde hizmet bedelleri ASÜBTAM Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

5. Merkezimiz önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları

Aksaray Üniversitesi

%60

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

%40

Endüstriyel analiz taleplerinde kurum indirimi yapılmamaktadır.

 [email protected]

 [email protected]

 http://asubtam.aksaray.edu.tr