Endüstriyel Analizler

2017 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ

 

 

 

GİTMEK İSTEDİĞİNİZ BAĞLANTIYA TIKLAYINIZ
Bal Analizleri      Bilgi İçin: +90 382 288 2619 Temizlik Maddeleri Analizleri      Bilgi İçin: +90 382 288 2608
Gıda Analizleri      Bilgi İçin: +90 382 288 2611 Ticarî Gübre Analizleri      Bilgi İçin: +90 382 288 2609
Kozmetik Ürün Analizleri      Bilgi İçin: +90 382 288 2612 Yem Analizleri      Bilgi İçin: +90 382 288 2610
Makine ve İmalat Hizmetleri      Bilgi İçin: +90 382 288 2097 Toprak Analizleri      Bilgi İçin: +90 382 288 2606

Bal Analizleri

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Hizmet Bedeli

(KDV dâhil, TL)

Formu İndir

BAL-1

Fruktoz

IHC 2009

HPLC

70

BAL-2

Glukoz

IHC 2009

HPLC

70

BAL-3

Sakaroz

IHC 2009

HPLC

70

BAL-4

Fruktoz + glukoz

IHC 2009

HPLC

70

BAL-5

HMF

IHC 2009

HPLC

45

BAL-6

Prolin

TS 13357

Spektrofotometrik

45

BAL-7

Diastaz sayısı

IHC 2009

Spektrofotometrik

45

BAL-8

Nem %

IHC 2009

Nem tayini

10

BAL-9

Briks %

IHC 2009

Refraktometre

10

BAL-10

pH

IHC 2009

pH metre

10

BAL-11

İletkenlik

IHC 2009

EC

15

BAL-12

Yoğunluk

Kurum İçi Metot

Piknometre

30

BAL-13

Serbest asitlik sayısı

TS 3036/02

Titrimetrik

15

BAL-14

Polen %

IHC 2009

Mikroskobik sayım

75

BAL-15

Element Analizi (1 Element)

Kurum İçi Metot

ICP-MS veya AAS

200

BAL-16

Pestisit ve İlaç Kalıntısı Analizi(Standart ücretleri dâhil değildir)

Kurum İçi Metot

LC-MSMS

200-1000

BAL-17

Bal Paket1*

-

-

275

*Balpaket1 (Şeker Profili, Prolin, HMF, Diastaz, Nem, pH, Serbest asitlik ve İletkenlik analizleri)

 

Gıda Analizleri

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Hizmet Bedeli

(KDV dâhil, TL)

Formu İndir

GD-1

Protein Analizi

Kurum içi metot

Kjeldahl yakma

80

GD-2

Amonyak Analizi

Kurum içi metot

Distilasyon

50

GD-3

Asitlik tayini

AOAC 981.12-1982

Titrimetrik

25

GD-4

pH ölçümü

IHC 2009

pH metre

10

GD-5

Yoğunluk

Kurum İçi Metot

Fiziksel

30

GD-6

Kül tayini

DIN 10758

Kül fırını

25

GD-7

Elektriksel iletkenlik

Kurum içi metot

EC

25

GD-8

SO2 analizi

AOAC 962.16

Titrimetrik

85

GD-9

Nişasta analizi

TS 2419

Titrimetrik

45

GD-10

Sütte koruyucu madde analizi

TS 1018

Titrimetrik

45

GD-11

Sütte okside edici madde analizi

TS 1018

Titrimetrik

40

GD-12

Süt ürünlerinde tuz analizi

Kurum içi metot

Titrimetrik

45

GD-13

Şekerde kurutma kaybı analizi

TGK 2002/26

Etüv

45

GD-14

Nem – kuru madde analizi

Kurum içi metot

Etüv

20

GD-15

Element Analizi (1 Element-numune hazırlama dâhil)

Kurum İçi Metot

ICP-MS veya AAS

200

GD-16

Pestisit ve İlaç Kalıntısı Analizi (Standart ücretleri dâhil değildir)

Kurum İçi Metot

LC-MSMS

200-1000

 

Yem Analizleri

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Hizmet Bedeli

(KDV dâhil, TL)

Formu İndir

YEM-1

Asitte Çözünmeyen Kül Miktarı

(EC) No 152/2009-Annex III

Kimyasal Analiz

60

YEM-2

Ham Protein Analizi

(EC) No 152/2009-Annex III

Kjeldahl Cihazı

100

YEM-3

Ham Selüloz Tayini

ISO 6865

Kjeldahl Cihazı

100

YEM-4

Nem Tayini

(EC) No 152/2009-Annex III

Nem Tayin Cihazı

20

YEM-5

Yağ Analizi

(EC) No 152/2009-Annex III

Spektrofotometrik

50

YEM-6

Kül ve Organik Madde Tayini

EC) No 152/2009-Annex III

Kimyasal Analiz

50

YEM-7

Nişasta Tayini

EC) No 152/2009-Annex III

Polarimetrik Ölçüm

45

YEM-8

Mineral Tayini

ISO 27085

AAS

100

YEM-9

Üre Tayini (Kantitatif Yöntem)

EC) No 152/2009-Annex III

Spektrofotometrik

65

YEM-10

Element Analizi (1 Element)

Kurum İçi Metot

ICP-MS veya AAS

200

YEM-11

Pestisit ve İlaç Kalıntısı Analizi (Standart ücretleri dâhil değildir)

Kurum İçi Metot

LC-MSMS

200-1000

 

Ticarî Gübre Analizleri

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Hizmet Bedeli

(KDV dâhil, TL)

Formu İndir

GBR-1

Asitte Çözünmeyen Kül Miktarı

(EC) No 152/2009-Annex III

Kimyasal Analiz

60 TL

GBR-2

Gübrede Toplam Kjeldahl Azot Tayini

(EC) No 152/2009-Annex III

Kjeldahl Cihazı

100 TL

GBR-3

Gübrede Toplam Azot Tayini

Kurum İçi Metod

Elementel Analiz

120 TL

GBR-4

Nem Tayini

(EC) No 152/2009-Annex III

Nem Tayin Cihazı

20 TL

GBR-5

Kül ve Organik Madde Tayini

AOAC,1995(Yanma kaybı 5500C)

Kimyasal Analiz

50 TL

GBR-6

pH Tayini

IHC 2009

pH Metre

10 TL

GBR-7

İletkenlik (EC)

IHC 2009

EC

25 TL

GBR-8

Üre Tayini (Kantitatif Yöntem)

EC) No 152/2009-Annex III

Spektrofotometrik

65 TL

GBR-9

Gübrede Serbest Asitlik Tayini

TS3036/02-TSE 2832

Titrimetrik

15 TL

GBR-10

Yoğunluk

Kurum İçi Metod

Gravimetrik

30 TL

GBR-11

Ağır Metal Analizi

Kurum İçi Metod

ICP-MS, AAS, WD-XRF

150-300 TL

GBR-12

Paket-1 (pH, EC, Toplam Azot, Fosfor, Potasyum, Demir, Bakır, Mangan, Çinko, Bor, Molibden)

-

-

750 TL

 

Kozmetik Ürün Analizleri

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Hizmet Bedeli

(KDV dâhil, TL)

Formu İndir

KOZ-1

Ağır Metal Analizi (Kurşun, Arsenik, Kadmiyum, Cıva, Antimon) (Paket fiyatı)

Kurum İçi Metot

ICP-MS, AAS

600

KOZ-2

Aktif Bileşen Analizi (1 Numune) *Standart ücretleri fiyata dâhil değildir

Kurum İçi Metot

Kromatografik Analiz

300

KOZ-3

İstenmeyen madde analizi

Kurum İçi Metot

Kromatografik Analiz

300

KOZ-4

Alkol Tayini

Kurum İçi Metot

GC-FID

300

KOZ-5

Paraben (mix)

Kurum içi Metot

HPLC

150

KOZ-6

Aktif Oksijen Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

KOZ-7

Alkolde Çözünmeyen Maddelerin Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

KOZ-8

Asit Sayısı Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

100

KOZ-9

Sabunlaşmamış Maddeler Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

KOZ-10

Sabunlaşmamış Yağlar Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

KOZ-11

Serbest Alkali Tayini

TS 54 (2007

Titrimetrik

120

KOZ-12

Serbest Yağ Asitleri Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

100

KOZ-13

Suda Çözünmeyen Madde Tayini

TS 4495 (2010) TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

KOZ-14

Toplam Aktif Madde Tayini

TS 518 (2010) TS 5155 (1993) TS 11885 (2010)

Kimyasal Analiz

100

KOZ-15

Uçucu Maddeler Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

KOZ-16

Yağ Asitleri Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

125

KOZ-17

pH

IHC 2009

pH metre

10

KOZ-18

İletkenlik

IHC 2009

EC

15

KOZ-19

Yoğunluk

Kurum İçi Metot

Fiziksel Analiz

30

KOZ-20

Viskozimetre

Kurum İçi Metot

Fiziksel Analiz

30

KOZ-21

Koku, renk, görünüş

Kurum İçi Metot

Fiziksel Analiz

75

KOZ-22

Ambalajdaki değişiklikler

Kurum İçi Metot

Fiziksel Analiz

50

KOZ-23

Ağırlık değişimi

Kurum İçi Metot

Fiziksel Analiz

30

KOZ-24

Nem

Kurum İçi Metot

Nem Tayin cihazı

10

KOZ-25

Kırılma İndisi

Kurum İçi Metot

Refraktometre

25

 

Temizlik Maddeleri Analizleri

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Hizmet Bedeli

(KDV dâhil, TL)

Formu İndir

TEM-1

Aktif Oksijen Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

TEM-2

Alkolde Çözünmeyen Maddelerin Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

TEM-3

Yoğunluk

Kurum İçi Metot

Fiziksel

30

TEM-4

pH

Kurum İçi Metot

pH metre

10

TEM-5

Asit Sayısı Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

100

TEM-6

Fosfor Analizi

Standard Methods, 1989, 4500 P C

Spektrofotometrik

100

TEM-7

Klorür Miktarı Tayini

TS 5155 (1993)

Titrimetrik

100

TEM-8

Metilen Mavisi Yöntemiyle Anyonik Deterjan Analizi

ISO 2271 (1989)

Spektrofotometrik

100

TEM-9

Sabunlaşmamış Maddeler Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

TEM-10

Sabunlaşmamış Yağlar Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

TEM-11

Serbest Alkali Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

120

TEM-12

Serbest Yağ Asitleri Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

100

TEM-13

Sodyum Hipoklorit ve Aktif Klor Tayini

TS K 22(2009)

Titrimetrik

120

TEM-14

Suda Çözünmeyen Madde Tayini

TS 4495 (2010) TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

TEM-15

Toplam Aktif Madde Tayini

TS 518 (2010) TS 5155 (1993) TS 11885 (2010)

Kimyasal Analiz

100

TEM-16

Uçucu Maddeler Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

TEM-17

Yağ Asitleri Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

125

TEM-18

Element Analizi (1 Element)

Kurum İçi Metot

ICP-MS veya AAS

200

 

 

Toprak Analizleri

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Hizmet Bedeli

(KDV dâhil, TL)

Formu İndir

TA-1

pH (Saturasyon)

TS 8333

30

TA-2

pH (Toprak/Su Karışımı)

TS 8332

20

TA-3

İletkenlik (Saturasyon)

TS 8333

30

TA-4

İletkenlik (Toprak/Su Karışımı)

TS 8332

25

TA-5

Kireç

TS EN ISO 10693

25

TA-6

Organik Madde

Değiştirilmiş Walkley-Black

30

TA-7

Alınabilir Fosfor

Olsen ve ark.

30

TA-8

Alınabilir Potasyum

Amonyum Asetat

30

TA-9

Bünye (Saturasyon)

TS 8333

30

TA-10

Bünye

Bouyoucos Hidrometre

30

TA-11

Toprak verimlilik Analizleri (pH, İletkenlik, Bünye, Kireç, Organik Madde, Alınabilir P, Alınabilir K)

60


 

Makine ve İmalat Hizmetleri

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Hizmet Bedeli

(KDV hariç, TL)

Hizmet Bedeli

(KDV dâhil, TL)

Formu İndir

CNC-1

CNC Tezgâhlarında imalat – işçilik

1-12 saate kadar çalışma

50 / 1 saat

59 / 1 saat

12 saat üzeri çalışma

40 / 1 saat

47,2 / 1 saat

CNC-2

CNC Torna imalat – işçilik

1 saat çalışma

50

59

 

 

Açıklamalar

1. Fiyatlarımıza %18 KDV dâhildir.

2. Web sayfasında bulunanhttp://asubtam.aksaray.edu.tr/tr/analiz linkinden deney istek formu doldurarak numunelerle birlikte teslim edilmelidir.

3. Posta/Kargo giderleri analiz talep eden kurum/kişiye aittir.

4. Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde ve araştırma deneyi taleplerinde hizmet bedelleri ASÜBTAM Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

5. Merkezimiz önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.

 

 [email protected]

 [email protected]

 http://asubtam.aksaray.edu.tr