Endüstriyel Analizler

2018 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ

Analiz İşleyiş Prosedürü

   Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve üyelerine standart fiyat üzerinden %20 indirim yapılmaktadır.
GİTMEK İSTEDİĞİNİZ BAĞLANTIYA TIKLAYINIZ
 Bal Analizleri
       Bilgi İçin: +90 382 288 2611
 Temizlik Maddeleri Analizleri
       Bilgi İçin: +90 382 288 2608
 Gıda Analizleri
       Bilgi İçin: +90 382 288 2611
 Ticarî Gübre Analizleri
       Bilgi İçin: +90 382 288 2609
 Kozmetik Ürün Analizleri
       Bilgi İçin: +90 382 288 2612
 Yem Analizleri
       Bilgi İçin: +90 382 288 2610
 Makine ve İmalat Hizmetleri
       Bilgi İçin: +90 382 288 2097
 Toprak Analizleri
       Bilgi İçin: +90 382 288 2606

Bal Analizleri

Analiz Kodu Yapılan Analiz Metot Cihaz

Hizmet Bedeli
(KDV dâhil, TL)

 
BAL-1 Fruktoz IHC 2009 HPLC 70

Formu İndir

BAL-2 Glukoz IHC 2009 HPLC 70
BAL-3 Sakaroz IHC 2009 HPLC 70
BAL-4 Fruktoz + glukoz IHC 2009 HPLC 70
BAL-5 HMF IHC 2009 HPLC 45
BAL-6 Prolin TS 13357 Spektrofotometrik 45
BAL-7 Diastaz sayısı IHC 2009 Spektrofotometrik 45
BAL-8 Nem % IHC 2009 Nem tayini 10
BAL-9 Briks % IHC 2009 Refraktometre 10
BAL-10 pH IHC 2009 pH metre 10
BAL-11 İletkenlik IHC 2009 EC 15
BAL-12 Yoğunluk Kurum İçi Metot Piknometre 30
BAL-13 Serbest asitlik sayısı TS 3036/02 Titrimetrik 15
BAL-14 Polen % IHC 2009 Mikroskobik sayım 75
BAL-15 Element Analizi (1 Element) Kurum İçi Metot ICP-MS veya AAS 200
BAL-16 Pestisit ve İlaç Kalıntısı Analizi(Standart ücretleri dâhil değildir) Kurum İçi Metot LC-MSMS 200-1000
BAL-17 Bal Paket1* - - 275
*Balpaket1 (Şeker Profili, Prolin, HMF, Diastaz, Nem, pH, Serbest asitlik ve İletkenlik analizleri)

 

Gıda Analizleri

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Hizmet Bedeli

(KDV dâhil, TL)

Formu İndir

GD-1

Protein Analizi

Kurum içi metot

Kjeldahl yakma

80

GD-2

Gıdalarda Toplam Asitlik Tayini

AOAC 981.12-1982

Titrimetrik

25

GD-3

pH öÖlçümü

IHC 2009

pH metre

10

GD-4

Katı Gıdalarda Yoğunluk Tayini

Kurum İçi Metot

Fiziksel

30

GD-5

Kül Tayini

DIN 10758

Kül fırını

25

GD-6

Elektriksel iletkenlik

Kurum içi metot

EC

25

GD-7

SO2 analizi

AOAC 962.16

Titrimetrik

85

GD-8

Sütte koruyucu madde analizi

TS 1018

Titrimetrik

45

GD-9

Süt ürünlerinde tuz analizi

Kurum içi metot

Titrimetrik

45

GD-10

Nem – kuru madde analizi

Kurum içi metot

Etüv

20

GD-11

Element Analizi (1 Element-numune hazırlama dâhil)

Kurum İçi Metot

ICP-MS veya AAS

200

GD-12

Pestisit ve İlaç Kalıntısı Analizi (Standart ücretleri dâhil değildir)

Kurum İçi Metot

LC-MSMS

200-1000

 

Yem Analizleri

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Hizmet Bedeli

(KDV dâhil, TL)

Formu İndir

YEM-1

Asitte Çözünmeyen Kül Miktarı

(EC) No 152/2009-Annex III

Kimyasal Analiz

60

YEM-2

Ham Protein Analizi

(EC) No 152/2009-Annex III

Kjeldahl Cihazı

100

YEM-3

Ham Selüloz Tayini

ISO 6865

Kjeldahl Cihazı

100

YEM-4

Nem Tayini

(EC) No 152/2009-Annex III

Nem Tayin Cihazı

20

YEM-5

Yağ Analizi

(EC) No 152/2009-Annex III

Spektrofotometrik

50

YEM-6

Kül Tayini

EC) No 152/2009-Annex III

Kimyasal Analiz

50

YEM-7

Nişasta Tayini

EC) No 152/2009-Annex III

Polarimetrik Ölçüm

45

YEM-8

Mineral Tayini

ISO 27085

AAS

100

YEM-9

Üre Tayini (Kantitatif Yöntem)

EC) No 152/2009-Annex III

Spektrofotometrik

65

YEM-10

Element Analizi (1 Element)

Kurum İçi Metot

ICP-MS veya AAS

200

YEM-11

Pestisit ve İlaç Kalıntısı Analizi (Standart ücretleri dâhil değildir)

Kurum İçi Metot

LC-MSMS

200-1000

 

Ticarî Gübre Analizleri

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Hizmet Bedeli

(KDV dâhil, TL)

Formu İndir

GBR-1

Asitte Çözünmeyen Kül Miktarı

(EC) No 152/2009-Annex III

Kimyasal Analiz

60 TL

GBR-2

Gübrede Toplam Kjeldahl Azot Tayini

Kurum İçi Metot

Kjeldahl Cihazı

100 TL

GBR-3

Nem Tayini

(EC) No 152/2009-Annex III

Nem Tayin Cihazı

20 TL

GBR-4

Kül ve Organik Madde Tayini

AOAC,1995(Yanma kaybı 5500C)

Kimyasal Analiz

50 TL

GBR-5

pH Tayini

IHC 2009

pH Metre

10 TL

GBR-6

İletkenlik (EC)

IHC 2009

EC

25 TL

GBR-7

Üre Tayini (Kantitatif Yöntem)

EC) No 152/2009-Annex III

Spektrofotometrik

65 TL

GBR-8

Gübrede Serbest Asitlik Tayini

TS3036/02-TSE 2832

Titrimetrik

15 TL

GBR-9

Yoğunluk

Kurum İçi Metod

Gravimetrik

30 TL

GBR-10

Ağır Metal Analizi

Kurum İçi Metod

ICP-MS, AAS, WD-XRF

150-300 TL

GBR-11

Paket-1 (pH, EC, Fosfor, Potasyum, Demir, Bakır, Mangan, Çinko, Bor, Molibden, Toplam Kjeldahl Azotu Tayini)

-

-

750 TL

 

Kozmetik Ürün Analizleri

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Hizmet Bedeli

(KDV dâhil, TL)

Formu İndir

KOZ-1

Ağır Metal Analizi (Kurşun, Arsenik, Kadmiyum, Cıva, Antimon) (Paket fiyatı)

Kurum İçi Metot

ICP-MS, AAS

600

KOZ-2

Aktif Bileşen Analizi (1 Numune) *Standart ücretleri fiyata dâhil değildir

Kurum İçi Metot

Kromatografik Analiz

300

KOZ-3

İstenmeyen madde analizi

Kurum İçi Metot

Kromatografik Analiz

300

KOZ-4

Alkol Tayini

Kurum İçi Metot

GC-FID

300

KOZ-5

Paraben (mix)

Kurum içi Metot

HPLC

150

KOZ-6

Aktif Oksijen Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

KOZ-7

Alkolde Çözünmeyen Maddelerin Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

KOZ-8

Asit Sayısı Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

100

KOZ-9

Sabunlaşmamış Maddeler Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

KOZ-10

Sabunlaşmamış Yağlar Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

KOZ-11

Serbest Alkali Tayini

TS 54 (2007

Titrimetrik

120

KOZ-12

Serbest Yağ Asitleri Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

100

KOZ-13

Suda Çözünmeyen Madde Tayini

TS 4495 (2010) TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

KOZ-14

Toplam Aktif Madde Tayini

TS 518 (2010) TS 5155 (1993) TS 11885 (2010)

Kimyasal Analiz

100

KOZ-15

Uçucu Maddeler Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

KOZ-16

Yağ Asitleri Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

125

KOZ-17

pH

IHC 2009

pH metre

10

KOZ-18

İletkenlik

IHC 2009

EC

15

KOZ-19

Yoğunluk

Kurum İçi Metot

Fiziksel Analiz

30

KOZ-20

Koku, renk, görünüş

Kurum İçi Metot

Fiziksel Analiz

75

KOZ-21

Ağırlık değişimi

Kurum İçi Metot

Fiziksel Analiz

30

KOZ-22

Nem

Kurum İçi Metot

Nem Tayin cihazı

10

KOZ-23

Kırılma İndisi

Kurum İçi Metot

Refraktometre

25

 

Temizlik Maddeleri Analizleri

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Hizmet Bedeli

(KDV dâhil, TL)

Formu İndir

TEM-1

Aktif Oksijen Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

TEM-2

Alkolde Çözünmeyen Maddelerin Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

TEM-3

Yoğunluk

Kurum İçi Metot

Fiziksel

30

TEM-4

pH

Kurum İçi Metot

pH metre

10

TEM-5

Asit Sayısı Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

100

TEM-6

Fosfor Analizi

Standard Methods, 1989, 4500 P C

Spektrofotometrik

100

TEM-7

Klorür Miktarı Tayini

TS 5155 (1993)

Titrimetrik

100

TEM-8

Sabunlaşmamış Maddeler Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

TEM-9

Sabunlaşmamış Yağlar Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

TEM-10

Serbest Alkali Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

120

TEM-11

Serbest Yağ Asitleri Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

100

TEM-12

Sodyum Hipoklorit ve Aktif Klor Tayini

TS K 22(2009)

Titrimetrik

120

TEM-13

Suda Çözünmeyen Madde Tayini

TS 4495 (2010) TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

TEM-14

Toplam Aktif Madde Tayini

TS 518 (2010) TS 5155 (1993) TS 11885 (2010)

Kimyasal Analiz

100

TEM-15

Uçucu Maddeler Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

TEM-16

Yağ Asitleri Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

125

TEM-17

Element Analizi (1 Element)

Kurum İçi Metot

ICP-MS veya AAS

200

 

 

Toprak Analizleri

Toprak Örneği Nasıl Alınır?
Analiz Kodu Yapılan Analiz Metot Hizmet Bedeli
(KDV dâhil, TL)

Formu İndir

TA-1 pH (Saturasyon) TS 8333 20
TA-2 pH (Toprak/Su Karışımı) TS 8332 15
TA-3 İletkenlik (Saturasyon) TS 8333 20
TA-4 İletkenlik (Toprak/Su Karışımı) TS 8332 15
TA-5 Kireç TS EN ISO 10693 25
TA-6 Organik Madde Değiştirilmiş Walkley-Black 30
TA-7 Alınabilir Fosfor Olsen ve ark. 30
TA-8 Alınabilir Potasyum Amonyum Asetat 30
TA-9 Bünye (Saturasyon) TS 8333 30
TA-10 Bünye Bouyoucos Hidrometre 30
TA-11 Toprak verimlilik Analizleri (pH, İletkenlik, Bünye, Kireç, Organik Madde, Alınabilir P, Alınabilir K) 60
TA-12 Ekstrakte Edilebilir Ca Amonyum Asetat 30
TA-13 Ekstrakte Edilebilir Mg Amonyum Asetat 30
TA-14 Ekstarkte Edilebilir Na Amonyum Asetat 30
TA-15 Toprak Nemi Tüzüner 30
TA-16 Organik Karbon TOC 30
TA-17 Toplam Karbon Elementel Analiz Cihazı 120


 

Makine ve İmalat Hizmetleri

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Hizmet Bedeli

(KDV hariç, TL)

Hizmet Bedeli

(KDV dâhil, TL)

Formu İndir

CNC-1

CNC Tezgâhlarında imalat – işçilik

1-12 saate kadar çalışma

50 / 1 saat

59 / 1 saat

12 saat üzeri çalışma

40 / 1 saat

47,2 / 1 saat

CNC-2

CNC Torna imalat – işçilik

1 saat çalışma

50

59

MAK-1 Makine ve imalat hizmeti - İşçilik 1 saat çalışma 100 118

 

 

Açıklamalar

1. Fiyatlarımıza %18 KDV dâhildir.

2. İstenilen analizin deney istek formu eksiksiz bir şekilde doldurularak numunelerle birlikte teslim edilmelidir.

3. Posta/Kargo giderleri analiz talep eden kurum/kişiye aittir.

4. Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde ve araştırma deneyi taleplerinde hizmet bedelleri ASÜBTAM Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

5. Merkezimiz önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.

 

 [email protected]

 [email protected]

 http://asubtam.aksaray.edu.tr