Aksaray Üniversitesi
Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Su & Atıksu Analizleri

2019 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ

Analiz İşleyiş Prosedürü

 TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Akreditasyon Süreci Tamamlanmıştır.

SU ANALİZLERİ (Akredite su analizleri hakkında bilgi almak için +90 382 288 2604)

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Hizmet Bedeli (KDV hariç, TL)

SU-1

pH Tayini

SM 4500-H+ B

pH metre

35

SU-2

İletkenlik Tayini

SM 2510 B

EC

35

SU-3

Renk Tayini

SM 2120 C

Spektrofotometrik

80

SU-4

Bulanıklık Tayini

SM 2130 B

Turbidimetre

35

SU-5

Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini

SM 4110 B

İyon Kromotografisi

80 / parametre

SU-6

Toplam Organik Karbon Tayini

SM 5310 B

TOC

85

SU-7

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini

SM 4500-NH3 B, SM 4500-NH3 C

Distilasyon

150

SU-8

Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Tayini

SM 5540 C

Spektrofotometrik

150

SU-9

Toplam Fosfor Tayini

SM 4500-P B, SM 4500-P D

Spektrofotometrik

90

SU-10

Çözünmüş Oksijen Tayini

ASTM D888

Çözünmüş Oksijen Metre

35

SU-11

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

SM 5210 D

Biyokimyasal

115

SU-12

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

SM 5220 D

Kimyasal

140

SU-13

Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bakır  (Cu), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd),  Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Kobalt (Co), Baryum (Ba)

EPA 6020A

ICP-MS

80 / parametre

SU-14

*Tat

SM 2160 B

Duyusal

35

SU-15

*Koku

SM 2150 B

Duyusal

35

SU-16

*Sıcaklık

SM 2550 B

Termometre

35

SU-17

*Toplam Sertlik

SM 2340 C

Titrimetrik

50

SU-18

*Alkalinite

SM 2320 B

Titrimetrik

35

SU-19

*Serbest Klor (Cl2), Aktif Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor

SM 4500-Cl B

Spektrofotometrik

80

SU-20

*Serbest Karbondioksit (CO2)

SM 4500-CO2 C

Titrimetrik

50

SU-21

*Serbest Siyanür

SM 4500-CN E

Spektrofotometrik

95

SU-22

**Fenol, Fenolik Maddeler, Fenoller (HPLC)

Kurum İçi Metod

HPLC

700

SU-23

*Klorofil–a

SM 10200 H

Fiziksel/Kimyasal

110

SU-24

*Katyonlar  (Mg, Ca, K vb)

Kurum İçi Metod

AAS veya ICP-MS

80 / parametre

SU-25

**PAHs

Kurum İçi Metod

GC-MS

700

SU-26

**Pestisitler

Kurum İçi Metod

LC-MSMS

700

SU-27

*Enterokok

TS EN ISO 7899-1/2

Mikrobiyolojik

95

SU-28

*Escherichia coli

TS EN ISO 9308-1

Mikrobiyolojik

95

SU-29

*Pseudomonas aeruginosa

TS EN 12780

Mikrobiyolojik

95

* Akredite olmayan analizler,

** Standartlar müşteriye aittir.

 -T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı ölçümler için bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesi geçerlidir.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı asgari fiyat tarifesi listesini görmek için tıklayınız.

ATIKSU ANALİZLERİ (Akredite su analizleri hakkında bilgi almak için +90 382 288 2604)

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Hizmet Bedeli (KDV hariç, TL)

ATIKSU-1

pH Tayini

SM 4500-H+ B

pH metre

35

ATIKSU-2

Renk Tayini

SM 2120 C

Spektrofotometrik

80

ATIKSU-3

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini

SM 2540 D

Fiziksel

65

ATIKSU-4

Fenol Tayini

SM 5530 B, SM 5530 D

Spektrofotometrik

180

ATIKSU-5

Çökebilen Katı Maddeler Tayini

SM 2540 F

Fiziksel

65

ATIKSU-6

Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini

SM 4110 B

İyon Kromotografisi

80 / parametre

ATIKSU-7

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini

SM 4500-NH3 B, SM 4500-NH3 C

Distilasyon

150

ATIKSU-8

Kjeldahl Azotu Tayini

TS 7924 EN 25663

Kjeldahl Yakma

180

ATIKSU-9

Krom VI Tayini

SM 3500-Cr B

Spektrofotometrik

80

ATIKSU-10

Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Tayini

SM 5540 C

Spektrofotometrik

150

ATIKSU-11

Toplam Fosfor Tayini

SM 4500-P B, SM 4500-P D

Spektrofotometrik

90

ATIKSU-12

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

SM 5210 D

Biyokimyasal

115

ATIKSU-13

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

SM 5220 D

Kimyasal

140

ATIKSU-14

Yağ ve Gres Tayini

SM 5520 B

Fiziksel

180

ATIKSU-15

Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır  (Cu), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd),  Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Sodyum (Na)

EPA 3030 F, EPA 200.7

ICP-OES

80 / parametre

ATIKSU-16

*Toplam Azot Tayini

SM 4500-NO3 B SM 4500-NO2

Kromotografik ve Kimyasal

240

ATIKSU-17

*Serbest Klor Tayini

SM 4500-Cl G

Spektrofotometrik

60

ATIKSU-18

*Sıcaklık

SM 2550 B

Termometre

35

ATIKSU-19

*Alkalinite

SM 2320 B

Titrimetrik

35

ATIKSU-20

*Balık Biyodeneyi (ZSF)

TS 5676

Biyolojik/Kimyasal

150

ATIKSU-21

*Serbest Siyanür

SM 4500-CN E

Spektrofotometrik

95

ATIKSU-22

*Katyonlar (Mg, Ca, K vb)

Kurum İçi Metod

AAS veya ICP-MS

80 / parametre

ATIKSU-23

**PAHs

Kurum İçi Metod

GC-MS

700

ATIKSU-24

*Enterokok

TS EN ISO 7899-1/2

Mikrobiyolojik

95

ATIKSU-25

*Escherichia coli

TS EN ISO 9308-1

Mikrobiyolojik

95

ATIKSU-26

*Pseudomonas aeruginosa

TS EN 12780

Mikrobiyolojik

95

ATIKSU-27

*Toplam Siyanür (CN-)

SM 4500-CN E

Spektrometrik Metot

140

ATIKSU-28

*Toplam Kalay (Sn)

SM 4500-CN E

Spektrometrik Metot

104

ATIKSU-29

*Toplam Krom

 

 

 

ATIKSU-30

Paket 1 (KOİ, BOİ, AKM, Yağ ve Gres, Toplam Fosfor (P), Krom (Cr+6), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Demir (Fe), Florür (F-), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Civa (Hg), Arsenik (As), Sülfat (SO4), Toplam Azot, Nitrat, Nitrit, pH, Renk)

-

-

1200

* Akredite olmayan analizler,

** Standartlar müşteriye aittir.

-T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı ölçümler için bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesi geçerlidir.

- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı ölçümler için bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesi geçerlidir.

- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı asgari fiyat tarifesi listesini görmek için tıklayınız.