Aksaray Üniversitesi
Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Enstrümental Analizler

2019 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ

Analiz İşleyiş Prosedürü


* Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve üyelerine standart fiyat üzerinden %20 indirim yapılmaktadır.

** Mersin Üniversitesi,  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi personeli ve öğrencisine üniversitemiz personeli fiyatları geçerlidir.


Bilgi Almak İçin

AAS - Atomik Absorpsiyon Spektrometresi

+90 382 288 2606/03

ICP-MS - İndüktif Eşleştirilmiş Plazma Kütle Spektrometresi

+90 382 288 2603/08

DSC Analizi (-80°C & 550°C)

+90 382 288 2606/12

LC-MS-MS - Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometresi

+90 382 288 2608/11

DTA-TG - Termogravimetrik Analiz (25°C & 1500°C)

+90 382 288 2606/12

SEM - Taramalı Elektron Mikroskobu

+90 382 288 2604

Elementel Analiz (C, H, N ve S)

+90 382 288 2606/08

Sıvı Azot

+90 382 288 2604/06

GC-FID - Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector

+90 382 288 2608/11/06

WD-XRF - Dalga Boyu Dağılımlı X Işını Floresans Spektrometresi

+90 382 288 2606/12

GC-MS - Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi

+90 382 288 2608/11/06

XRD - X-Işını Kırınımı Tek Kristal Analizi

+90 382 288 2603/12

HPLC - Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi

+90 382 288 2608/11/06

asubtam@gmail.com ve asubtam@aksaray.edu.tr adreslerinden de bize ulaşabilirsiniz.


GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

ASÜ Akademik Pers. ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

GC-MS-1

Enjeksiyon*

70

105

175

GC-MS-2

HeadSpace Enjeksiyon

100

150

250

GC-MS -3

Kütüphane Taraması

25

40

65

GC-MS-4

Numune Hazırlama

30

45

75

GC-MS-5

Ekstraksiyon

70

105

175

GC-MS-6

Yöntem Geliştirme

-Yöntem Geliştirme hakkında bilgi almak için ASÜBTAM ile iletişime geçiniz.

*Kantitatif analiz için standart ve çözücüler talep eden tarafından temin edilmelidir.

Not: Araştırmacı tarafından analiz için kullanmak istediği metot önceden belirtilmediği takdirde kurum içi metodumuz uygulanacaktır.

*Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

-20 numune ve üzerine mevcut fiyatlar üzerinden %10 indirim uygulanmaktadır.

-50 numune ve üstüne mevcut fiyatlar üzerinden %20 indirim uygulanmaktadır.

GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-FID)

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

ASÜ Akademik Pers. ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

GC-FID-1

Enjeksiyon*

70

105

175

GC-FID-2

HeadSpace Enjeksiyon

100

150

250

GC-FID-3

Numune Hazırlama

30

45

75

GC-FID-4

Ekstraksiyon

70

105

175

GC-FID-5

Yöntem Geliştirme

-Yöntem Geliştirme hakkında bilgi almak için ASÜBTAM ile iletişime geçiniz.

*Kantitatif analiz için standart ve çözücüler talep eden tarafından temin edilmelidir.

Not: Araştırmacı tarafından analiz için kullanmak istediği metot önceden belirtilmediği takdirde kurum içi metodumuz uygulanacaktır.

*Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

-20 numune ve üzerine mevcut fiyatlar üzerinden %10 indirim uygulanmaktadır.

-50 numune ve üstüne mevcut fiyatlar üzerinden %20 indirim uygulanmaktadır.ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS)

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

ASÜ Akademik Pers. ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

AAS-1

Alevli analiz- 1 parametre

24

36

60

AAS-2

Grafit analiz (%65 Suprapur) - 1 parametre)

48

72

120

Grafit analiz (%65 Extrapur) - 1 parametre)

44

66

110

AAS-3

Hidrür analiz (%65 Suprapur) - 1 parametre)

48

72

120

Hidrür  analiz (%65 Extrapur) - 1 parametre)

44

66

110

AAS-4

Numune hazırlama

(Mikrodalga Çözme, Filtrasyon, Ateşte Kayıp, Özütleme veya Matriks Teknikler)

40-120

60-180

100-300

*Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

-20 numune ve üzerine mevcut fiyatlar üzerinden %10 indirim uygulanmaktadır.

-50 numune ve üstüne mevcut fiyatlar üzerinden %20 indirim uygulanmaktadır.

 

DALGA BOYU DAĞILIMLI X IŞINI FLORESANS SPEKTROMETRESİ (WD-XRF)

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

ASÜ Akademik Pers. ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

XRF-1

Ana Oksitler

60

90

150

XRF-2

İz Elementler

60

90

150

XRF-3

Ana Oksitler + İz Elementler

80

120

200

Numune

Hazırlama

XRF-4

Kırma - Öğütme

20

30

50

XRF-5

Presleme

8

12

20

XRF-6

Kızdırma Kaybı

20

30

50

*Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

-20 numune ve üzerine mevcut fiyatlar üzerinden %10 indirim uygulanmaktadır.

-50 numune ve üstüne mevcut fiyatlar üzerinden %20 indirim uygulanmaktadır.

 

İNDÜKTİF EŞLEŞTİRİLMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS)

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

ASÜ Akademik Pers. ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

ICP-MS-1

(10 elemente kadar)

Al, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Cs, Cr, Co, Cu, Ga, In, Fe, Pb, Li, Mn, Ni, P, Rb, Se, Si, Ag, Sr, S, Te, Tl, V, Zn

80 TL

120 TL

200 TL

ICP-MS-2

(10 elemente kadar)

Au,Ge,Hf, Ir, Mo, Nb, Pd, Pt, Re, Rh, Ru, Sb, Sn, Ta, Ti, W, Zr

80 TL

120 TL

200 TL

ICP-MS-3

(10 elemente kadar)

Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu

80 TL

120 TL

200 TL

ICP-MS-4

Ca, K, Mg, Na

96 TL

144 TL

240 TL

ICP-MS-5

Hg

80 TL

120 TL

200 TL

ICP-MS-6

Numune hazırlama

(Mikrodalga Çözme, Filtrasyon, Ateşte kayıp vb. teknikler)

44

66

110

*Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

-20 numune ve üzerine mevcut fiyatlar üzerinden %10 indirim uygulanmaktadır.

-50 numune ve üstüne mevcut fiyatlar üzerinden %20 indirim uygulanmaktadır.

 

SIVI KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-MS-MS)

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

ASÜ Akademik Pers. ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

LC-MS-MS-1

Enjeksiyon*

70

105

175

LC-MS-MS-2

Kütle

50

75

125

LC-MS-MS-3

Numune Hazırlama

30

45

75

LC-MS-MS-4

Ekstraksiyon

50

75

125

LC-MS-MS-5

Yöntem Geliştirme

-Yöntem Geliştirme hakkında bilgi almak için ASÜBTAM ile iletişime geçiniz.

*Kantitatif analiz için standart ve çözücüler talep eden tarafından temin edilmelidir.

*Kütle analizleri manuel enjeksiyon ile yapılmaktadır.

Not: Araştırmacı tarafından analiz için kullanmak istediği metot önceden belirtilmediği takdirde kurum içi metodumuz uygulanacaktır.

*Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

-20 numune ve üzerine mevcut fiyatlar üzerinden %10 indirim uygulanmaktadır.

-50 numune ve üstüne mevcut fiyatlar üzerinden %20 indirim uygulanmaktadır.

 

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC)

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

ASÜ Akademik Pers. ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

HPLC-1

Fenolik Maddeler

80

120

200

HPLC-2

Gaba Analizi

40

60

100

HPLC-3

Sakkarit / Polisakkaritler / Tatlandırıcı / Şeker Aminleri (Fruktoz, Glukoz, Fruktoz+Glukoz, Maltoz, Turanoz)

50

75

125

HPLC-4

Paraben Analizi

30

45

75

HPLC-5

Numune Hazırlama

30

45

75

HPLC-6

Ekstraksiyon

50

75

125

HPLC-7

Yöntem Geliştirme

-Yöntem Geliştirme hakkında bilgi almak için ASÜBTAM ile iletişime geçiniz.

*Listede bulunmayan analizler için standartlar ve çözücüler talep eden tarafından temin edilmelidir.

**Kullanılacak kolon ve çözücüler araştırmacı tarafından temin edilirse belirtilen ücretler üzerinden % 30 indirim sağlanacaktır

***Merkezimizde LC-18 / Hi-plex Ca, 300x7,7mm /PL aquagel-OH 15 um / 300 x 7,5 mm kolonlar mevcuttur. (Talep edilen analiz için başka bir kolon kullanılacaksa kolon ve çözücüler talep eden tarafından temin edilecektir.)

*** HPLC Analizi yapılan Fenolik Bileşikler: Gallic acit, Catechin, Chlorogenic acid, Caffeic acidi, Epicatechin, Syringic acid, p-coumaric acid, Quercetin, Rosmarinic acid, t-cinnamic acid, sinapic acid, 3-hydroxy benzoic acid, Hesperidin, Benzoic acid, t-fenolic acid

Not: Araştırmacı tarafından analiz için kullanmak istediği metot önceden belirtilmediği takdirde kurum içi metodumuz uygulanacaktır.

*Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (Numune hazırlama işlemi hariç)

-20 numune ve üzerine mevcut fiyatlar üzerinden %10 indirim uygulanmaktadır.

-50 numune ve üstüne mevcut fiyatlar üzerinden %20 indirim uygulanmaktadır.

 

ELEMENTEL ANALİZ (C,H, N ve S)

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

ASÜ Akademik Pers. ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

EAC- 1

1 – 10 Numune

72

108

180

11 – 22 Numune

60

90

150

 

X-IŞINI KIRINIMI TEK KRİSTAL ANALİZİ (XRD)

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

ASÜ Akademik Pers. ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

XRD-1

Ön inceleme (Kristal Seçme, Cihaza Yerleştirme, Birim Hücre Belirleme)

60

90

150

XRD-2

Veri toplama

(Ön inceleme dâhil)

96

144

240

XRD-3

Ön inceleme, Data Toplama ve Molekül Yapı Çözümlemesi

340

510

850

 

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

ASÜ Akademik Pers. ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

SEM 1

1 Saatlik görüntü/analiz (ETD, DBS, GAD, GSED dedektörlerinde ve ESEM modunda görüntü alınabilmektedir)

100

150

250

SEM 2

1 Numune görüntü/analiz (ETD, DBS, GAD, GSED dedektörlerinde ve ESEM modunda görüntü alınabilmektedir)

72

108

180

SEM 3

Numune hazırlama (altın kaplama) (12 adet numuneye kadar)

60

90

150

SEM 4

EDS Analizi (Nokta ve Alan Taraması) (1 Adet)

50

75

125

SEM-5

EDS Analitik Haritalama (Mapping) (1 Adet)

80

120

200

Açıklama

Elektron Mikroskobunda görüntü analizi, numune sahibinin tercihine göre saatlik veya örnek adedi üzerinden ücretlendirilebilmektedir.

 

TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ (25°C & 1500 °C) (DTA-TG)

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

ASÜ Akademik Pers. ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

DTA-TG-1

1 saat

64

96

160

DTA-TG-2

1-3 saat

68

102

170

DTA-TG-3

3-7 saat

72

108

180

 

DSC (-80°C & 550°C) + DTA-TG (25°C & 1500 °C) Analizi

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

ASÜ Akademik Pers. ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

DSC-1

Isıtmalı 1 saat

88

132

220

DSC-2

Isıtmalı 1-3 saat

92

138

230

DSC-3

Isıtmalı 3-7 saat

96

144

240

DSC-4

Isıtmalı – soğutmalı 1 saat

100

150

250

DSC-5

Isıtmalı – soğutmalı 1-3 saat

110

165

275

DSC-6

Isıtmalı – soğutmalı 3-7 saat

120

180

300

 

SIVI AZOT

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

ASÜ Akademik Pers. ve Öğrencisi

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Standart Fiyat

SIVI-1

Litre Bedeli

Ücretsiz

5

5

 

AÇIKLAMALAR

1. Fiyatlarımıza %18 KDV dâhildir.

2. İstenilen analizin deney istek formu eksiksiz bir şekilde doldurularak numunelerle birlikte teslim edilmelidir.

3. Posta/Kargo giderleri analiz talep eden kurum/kişiye aittir.

4. Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde ve araştırma deneyi taleplerinde hizmet bedelleri ASÜBTAM Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

5. Merkezimiz önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları

Aksaray Üniversitesi

%60

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

%40

Endüstriyel analiz taleplerinde kurum indirimi yapılmamaktadır.

Bilgi İçin    : +90 382 288 2604 - 2605

E-posta     : asubtam@aksaray.edu.tr

Web           : http://asubtam.aksaray.edu.tr/