Aksaray Üniversitesi
Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Endüstriyel Analizler

2019 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ

 

Analiz İşleyiş Prosedürü

 


* Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve üyelerine standart fiyat üzerinden %20 indirim yapılmaktadır.

Bilgi Almak İçin

Bal Analizleri

+90 382 288 2611

Temizlik Maddeleri Analizleri

+90 382 288 2608

Gıda Analizleri

+90 382 288 2611

Ticarî Gübre Analizleri

+90 382 288 2609

Kozmetik Ürün Analizleri

+90 382 288 2612

Toprak Analizleri

+90 382 288 2606

Makine ve İmalat Hizmetleri

+90 382 288 2097

Yem Analizleri

+90 382 288 2610BAL ANALİZLERİ

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Standart Fiyat

BAL-1

Fruktoz

IHC 2009

HPLC

100

BAL-2

Glukoz

IHC 2009

HPLC

100

BAL-3

Sakaroz

IHC 2009

HPLC

100

BAL-4

Fruktoz + glukoz

IHC 2009

HPLC

100

BAL-5

HMF

IHC 2009

HPLC

60

BAL-6

Prolin

TS 13357

Spektrofotometrik

50

BAL-7

Diastaz sayısı

IHC 2009

Spektrofotometrik

50

BAL-8

Nem %

IHC 2009

Nem tayini

15

BAL-9

Briks %

IHC 2009

Refraktometre

15

BAL-10

pH

IHC 2009

pH metre

15

BAL-11

İletkenlik

IHC 2009

EC

20

BAL-12

Yoğunluk

Kurum İçi Metot

Piknometre

30

BAL-13

Serbest asitlik sayısı

TS 3036/02

Titrimetrik

20

BAL-14

Polen %

IHC 2009

Mikroskobik sayım

75

BAL-15

Element Analizi (1 Element)

Kurum İçi Metot

ICP-MS veya AAS

200

BAL-16

Bal Paket1* (Şeker Profili, Prolin, HMF, Diastaz, Nem, pH, Serbest asitlik ve İletkenlik analizleri)

400

 

GIDA ANALİZLERİ

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Standart Fiyat

GD-1

Protein Analizi

Kurum içi metot

Kjeldahl yakma

100

GD-2

Gıdalarda Toplam Asitlik Tayini

AOAC 981.12-1982

Titrimetrik

25

GD-3

pH Ölçümü

IHC 2009

pH metre

10

GD-4

Katı Gıdalarda Yoğunluk Tayini

Kurum İçi Metot

Fiziksel

30

GD-5

Kül Tayini

DIN 10758

Kül fırını

30

GD-6

Elektriksel iletkenlik

Kurum içi metot

EC

25

GD-7

SO2 analizi

AOAC 962.16

Titrimetrik

85

GD-8

Sütte koruyucu madde analizi

TS 1018

Titrimetrik

50

GD-9

Süt ürünlerinde tuz analizi

Kurum içi metot

Titrimetrik

50

GD-10

Nem – kuru madde analizi

Kurum içi metot

Etüv

25

GD-11

Element Analizi (1 Element-numune hazırlama dâhil)

Kurum İçi Metot

ICP-MS veya AAS

200

 

KOZMETİK ÜRÜN ANALİZLERİ

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Standart Fiyat

KOZ-1

Aktif Bileşen Analizi

(1 Numune) *Standart ücretleri fiyata dâhil değildir

Kurum İçi Metot

Kromatografik Analiz

300

KOZ-2

İstenmeyen madde analizi

Kurum İçi Metot

Kromatografik Analiz

300

KOZ-3

Alkol Tayini

Kurum İçi Metot

GC-FID

300

KOZ-4

Paraben (mix)

Kurum içi Metot

HPLC

150

KOZ-5

Aktif Oksijen Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

KOZ-6

Alkolde Çözünmeyen Maddelerin Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

KOZ-7

Asit Sayısı Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

100

KOZ-8

Sabunlaşmamış Maddeler Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

KOZ-9

Sabunlaşmamış Yağlar Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

KOZ-10

Serbest Alkali Tayini

TS 54 (2007

 

Titrimetrik

120

KOZ-11

Serbest Yağ Asitleri Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

100

KOZ-12

Suda Çözünmeyen Madde Tayini

TS 4495 (2010)

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

KOZ-13

Toplam Aktif Madde Tayini

TS 518 (2010) TS 5155 (1993) TS 11885 (2010)

Kimyasal Analiz

100

KOZ-14

Uçucu Maddeler Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

KOZ-15

Yağ Asitleri Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

125

KOZ-16

pH

IHC 2009

pH metre

10

KOZ-17

İletkenlik

IHC 2009

EC

15

KOZ-18

Yoğunluk

Kurum İçi Metot

Fiziksel Analiz

30

KOZ-19

Koku, renk, görünüş

Kurum İçi Metot

Fiziksel Analiz

75

KOZ-20

Ağırlık değişimi

 

Kurum İçi Metot

Fiziksel Analiz

30

KOZ-21

Nem

Kurum İçi Metot

Nem Tayin cihazı

10

KOZ-22

Kırılma İndisi

Kurum İçi Metot

Refraktometre

25

 

MAKİNE VE İMALAT HİZMETLERİ

Formu İndir

İşlem Kodu

Hizmetin Adı

Açıklama

Hizmet Bedeli (KDV hariç, TL)

Hizmet Bedeli (KDV dâhil, TL)

CNC-1

CNC Tezgâhlarında imalat-işçilik

1-12 saate kadar çalışma

50/1 saat

59/1 saat

12 saat üzeri çalışma

40/1 saat

47,2/1 saat

CNC-2

CNC Torna imalat-işçilik

1 saat çalışma

50

59

MAK-1

Makine ve imalat hizmeti-İşçilik

1 saat çalışma

100

118

 

TEMİZLİK MADDELERİ ANALİZLERİ

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Standart Fiyat

TEM-1

Aktif Oksijen Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

TEM-2

Alkolde Çözünmeyen Maddelerin Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

TEM-3

Yoğunluk

Kurum İçi Metot

Fiziksel

30

TEM-4

pH

Kurum İçi Metot

pH metre

10

TEM-5

Asit Sayısı Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

100

TEM-6

Fosfor Analizi

Standard Methods, 1989, 4500 P C

Spektrofotometrik

100

TEM-7

Klorür Miktarı Tayini

TS 5155 (1993)

Titrimetrik

100

TEM-8

Sabunlaşmamış Maddeler Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

TEM-9

Sabunlaşmamış Yağlar Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

100

TEM-10

Serbest Alkali Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

120

TEM-11

Serbest Yağ Asitleri Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

100

TEM-12

Sodyum Hipoklorit ve Aktif Klor Tayini

TS K 22(2009)

Titrimetrik

120

TEM-13

Suda Çözünmeyen Madde Tayini

TS 4495 (2010) TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

TEM-14

Toplam Aktif Madde Tayini

TS 518 (2010) TS 5155 (1993) TS 11885 (2010)

Kimyasal Analiz

100

TEM-15

Uçucu Maddeler Tayini

TS 54 (2007)

Kimyasal Analiz

75

TEM-16

Yağ Asitleri Tayini

TS 54 (2007)

Titrimetrik

125

 

TİCARÎ GÜBRE ANALİZLERİ

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Standart Fiyat

GBR-1

Asitte Çözünmeyen Kül Miktarı

(EC) No 152/2009-Annex III

Kimyasal Analiz

60

GBR-2

Gübrede Toplam Kjeldahl Azotu Tayini

Kurum İçi Metod

Kjeldahl Cihazı

100

GBR-3

Nem Tayini

(EC) No 152/2009-Annex III

Nem Tayin Cihazı

20

GBR-4

Kül ve Organik Madde Tayini

AOAC,1995(Yanma kaybı 550ºC)

Kimyasal Analiz

50

GBR-5

pH Tayini

IHC 2009

pH Metre

10

GBR-6

İletkenlik (EC)

IHC 2009

EC

25

GBR-7

Üre Tayini (Kantitatif Yöntem)

EC) No 152/2009-Annex III

Spektrofotometrik

65

GBR-8

Gübrede Serbest Asitlik Tayini

TS3036/02-TSE 2832

Titrimetrik

15

GBR-9

Yoğunluk

Kurum İçi Metod

Gravimetrik

30

GBR-10

Ağır Metal Analizi

Kurum İçi Metod

ICP-MS, AAS, WD-XRF

150-300

GBR-11

Paket-1 (pH, EC, Fosfor, Potasyum, Demir, Bakır, Mangan, Çinko, Bor, Molibden, Toplam Kjeldahl Azotu Tayini)

750

 

TOPRAK ANALİZLERİ

Formu İndir

Toprak Örneği Nasıl Alınır?

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Standart Fiyat

TA-1

pH (Saturasyon)

TS 8333

20

TA-2

pH (Toprak/Su Karışımı)

TS 8332

15

TA-3

İletkenlik (Saturasyon)

TS 8333

20

TA-4

İletkenlik (Toprak/Su Karışımı)

TS 8332

15

TA-5

Kireç

TS EN ISO 10693

25

TA-6

Organik Madde

Değiştirilmiş Walkey-Black

30

TA-7

Alınabilir Fosfor

Olsen ve ark.

30

TA-8

Alınabilir Potasyum

Amonyum Asetat

30

TA-9

Bünye (Saturasyon)

TS 8333

30

TA-10

Bünye

Bouyoucos Hidrometre

30

TA-11

Toprak Verimlilik Analizleri (pH, İletkenlik, Bünye, Kireç, Organik madde, Alınabilir P ve Alınabilir K)

60

 

YEM ANALİZLERİ

Formu İndir

Analiz Kodu

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Standart Fiyat

YEM-1

Asitte Çözünmeyen Kül Miktarı

(EC) No 152/2009-Annex III

Kimyasal Analiz

60

YEM-2

Ham Protein Analizi

(EC) No 152/2009-Annex III

Kjeldahl Cihazı

100

YEM-3

Ham Selüloz Tayini

ISO 6865

Kjeldahl Cihazı

100

YEM-4

Nem Tayini

(EC) No 152/2009-Annex III

Nem Tayin Cihazı

20

YEM-5

Yağ Analizi

(EC) No 152/2009-Annex III

Spektrofotometrik

50

YEM-6

Kül Tayini

(EC) No 152/2009-Annex III

Kimyasal Analiz

50

YEM-7

Nişasta Tayini

(EC) No 152/2009-Annex III

Polarimetrik Ölçüm

60

YEM-8

Mineral Tayini

ISO 27085

AAS

100

YEM-9

Üre Tayini (Kantitatif Yöntem)

(EC) No 152/2009-Annex III

Spektrofotometrik

65

YEM-10

Element Analizi

(1 Element)

Kurum İçi Metot

ICP-MS veya AAS

200

YEM-11

Pestisit ve İlaç Kalıntısı Analizi

(Standart ücretleri dâhil değildir.)

Kurum İçi Metot

LC-MS-MS

200-1000

 

AÇIKLAMALAR

1. Fiyatlarımıza %18 KDV dâhildir.

2. İstenilen analizin deney istek formu eksiksiz bir şekilde doldurularak numunelerle birlikte teslim edilmelidir.

3. Posta/Kargo giderleri analiz talep eden kurum/kişiye aittir.

4. Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde ve araştırma deneyi taleplerinde hizmet bedelleri ASÜBTAM Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

5. Merkezimiz önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.

 

Bilgi İçin           : +90 382 288 2604 – 2605

E-posta            : asubtam@aksaray.edu.tr

Web                 : http://asubtam.aksaray.edu.tr