Aksaray Üniversitesi
Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Cihazlar

MERKEZİMİZDE BULUNAN CİHAZLAR

Atomik Absopsiyon Spektrometresi(AAS)

Biyokimyasal Analiz Cihazı

Diferansiyel Taramalı Kalorimetri Cihazı (DSC)

Elementel Analiz Cihazı

Flash Kromatografi Cihazı

Floresans Spektrofotometre

Gaz Kromotografisi Kütle Spektrometresi(GC-MS)

İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma Kütle Spektrometresi(ICP-MS)

Kjeldahl Azot Tayin Cihazı

Mikrobiyolojik Tanımlama Sitemli Gaz Kromotografisi(GC-MIS)

Quartz Crystal Microbalance (QCM)

Sıvı Azot Cihazı

Sıvı Kromotografisi Ve Kütle Spektrometresi (LC-MS-MS)

Soxhlet Ekstraksiyon Cihazı

Taramalı Elektron Mikroskobu(SEM)

Termogravimetrik Analiz Cihazı(DTA-TG)

Uv Spektrometresi

Veteriner Amaçlı Kan Sayım Cihazı

X-Işını Fluoreasans Spektrometresi (XRF)

X-Işınları Tek Kristal Difraktometresi (XRD)

Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi(HPLC)