Aksaray Üniversitesi
Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Stratejik Plan


ASÜBTAM
2014 - 2019
Stratejik Plan

  Standartlara uygun olmak
  Personel eğitimlerinin sayısını arttırmak
  Erişebilirliği arttırmak
  Endüstriyel analizleri gerçekleştirmek
  ASÜBTAM altyapı ve hizmetlerinin tanıtımlarını yapmak
  TÜRKAK’ tan akredite olmak.
  Akreditasyon kapsamındaki deneyler için karşılaştırma deneylerine katılmak.
  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Toprak Analizlerinde yetkilendirilmek.
  Deney tekrarını toplam iş sayısının % 1’ i altında tutmak.
  Kurumlar arası işbirliği yapmak ve protokol anlaşmalarını arttırmak.
  Sertifikalı ve Uygulamalı eğitimler düzenlemek.
  Ülkemiz pazarına teknoloji ve hizmet sunan bir bilim ve teknoloji merkezi olmak.

 

Gerçekleştirilenler

  01.01.2017 tarihinde gıda, bal, yem, kozmetik, temizlik, gübre alanlarında endüstriyel analizlere başlanmıştır.
  Yerel ve ulusal basında ASÜBTAM tanıtımları yapılmıştır.
  31.10.2017 tarihi itibariyle su – atık su kapsamında TÜRKAK tarafından akredite laboratuvar olarak yetkilendirilmiştir.
  2016 ve 2017 yıllarında İzaydaş ve LABSERT firmalarının karşılaştırma deneylerine katılınılmıştır.
  24.11.2017 tarihi itibari ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Toprak Analizleri alanında yetki alınmıştır.
  2016- 2017 yıllarında çeşitli üniversite, kamu ve STK kurumları ile protokoller gerçekleştirilmiştir.
  SEM, GC-MS ve HPLC cihazlarının uygulamalı ve sertifikalı eğitimleri düzenlenmiştir.

 

2018 - 2019
Hedefleri

  Endüstriyel analizlerin kapsamını genişletmek.
  Hedef kitle belirlenerek, reklam ve tanıtım faaliyetleriyle ASÜBTAM bilinirliğini arttırmak.
  TÜRKAK akreditasyonu kapsamını genişletmek.
  2018 yılı içerisinde karşılaştırma deneylerine katılmak.
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Belgesini almak.
  Uygulamalı ve sertifikalı eğitimler düzenlemek.