Aksaray Üniversitesi
Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Misyon

Misyon

Altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye'nin önder laboratuvarları arasında olmak ve olası gelişmeleri yakından takip ederek kendini sürekli geliştiren yenilikçi bir anlayış benimsemektedir. ASÜBTAM’ın ulusal ve uluslararası güvenilirliğini arttırarak analiz hizmetlerinin önce bölge halkının ve sanayicisinin ihtiyaçlarını karşılaması sonra ülkemize hizmet etmesi amaçlanmıştır.

Vizyon

Öncelikli olarak yerelde Aksaray'ımız, genelde ise ülkemiz Kamu ve özel sektörünün gereksinimlerine yanıt verecek ve multidisipliner bilimsel araştırmaların yapılabileceği nitelikte araştırma alt-yapısı ile yenilikçi teknolojileri izleyen, uygulayan ve ülkemiz pazarına teknoloji ve hizmet sunan bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir. Bilimsel ve teknolojik araştırmalarda kaliteyi sürekli kılarak, ulusal ve uluslararası düzeyde ASÜBTAM bilinirliğini arttırmaktır.